Huisregels

Het Stadstoernooi  - Huisregels bezoekers

Per horeca gelegenheid kunnen er andere regels gelden. Respect voor elkaar

Algemeen

 • Jongeren onder de 16 jaar hebben alleen toegang tot evenementen  onder begeleiding van een volwassene;
 • Alcohol wordt alleen aan bezoekers van 18 jaar of ouder geschonken. Bij twijfel kan naar je legitimatie worden gevraagd;
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Stadstoernooi en van de horeca op;
 • Je dient je te kunnen legitimeren. Ook kun je ter controle gefouilleerd worden door de security. Je dient mee te werken en aanwijzingen op te volgen;
 • Indien je je in het verleden misdragen hebt bij het Stadstoernooi kan je de toegang worden ontzegd.

Verboden

 • Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend-, beledigend en/of discriminerend gedrag, is verboden;
 • Je mag geen wapens mee naar binnen nemen en ook geen goederen die een gevaar voor de veiligheid op kunnen leveren;
 • Het gebruiken van, en het handelen in hard- en softdrugs is verboden;
 • Het mee naar binnen of buiten nemen van eten, drinken, plastic en glaswerk is niet toegestaan, anders dan op het terras;
 • Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen, wordt niet getolereerd;
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren schriftelijke toestemming zijn verleend door het Stadstoernooi. Dit geldt ook voor promotionele activiteiten;
 • Het is verboden om eigendommen van het Stadstoernooi mee te nemen; 
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
 • Het meenemen van eigen drank of eten is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • Het Stadstoernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële- en/of immateriële schade die een bezoeker van het Stadstoernooi mogelijk kan ondervinden;
 • Op het het Stadstoernooi wordt mogelijk meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Het Stadstoernooi is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.;
 • Indien eigendommen van het Stadstoernooi of van een derde persoon vernield worden, is de verantwoordelijke voor de vernieling(en) aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten;
  Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.

 

 

Nix onder 18 Logo